Na de uitvaart

Hoe regelen we het met de kinderen? Wat zijn de financiële gevolgen? Heb ik recht op een uitkering? Na de begrafenis of crematie begint het echte regel- en uitzoekwerk vaak pas echt. Bovendien zijn het allemaal vragen waar u het liefst zo snel mogelijk antwoord op wilt hebben. Om u te steunen met het desbetreffende regel- en uitzoekwerk hebben we het een ander al voor u op een rijtje gezet. En waar wij u zelf het antwoord niet kunnen geven, kennen wij anderen die u verder kunnen helpen.


Nazorg

Op het moment dat de uitvaart voorbij is, de druktes zijn afgenomen en het 'normale' leven weer begint, start voor veel mensen de rouw om de dierbare pas echt. Voor de een komt het verdriet eerder dan voor de ander. We hebben allemaal onze eigen manier van het verwerken van ons verdriet.

Eén van onze krachten is om er ook voor u te zijn in deze periode; wilt u graag met iemand praten om uw gevoel te delen, wilt u graag tips over het omgaan met rouw en uw kinderen? Voor al deze vragen proberen wij passende antwoorden te vinden in de vorm van professionele hulp.

Door onze ervaring hebben wij kennis van psychologen, rouwbegeleiding en lotgenotencontactgroepen in uw regio. Wilt u hier meer over weten? Bel of mail ons met uw vraag en wij proberen u zo goed mogelijk te verwijzen naar een hulpverlener of zelfhulpgroep bij u in de buurt.

Bel bij overlijden: 0316-223936


Gedenksteen

Na de uitvaart komt het moment om na te denken over een gedenktsteen of grafmonument voor het graf van uw dierbare. Wellicht weet u al wat uw dierbare graag had gewild, maar ook als u dat niet weet kunnen wij u hierbij helpen. De keuze mogelijkheden zijn talrijk; van traditioneel tot onconventioneel en naar geheel eigen ontwerp. De gebruikte materialen lopen ook uiteen; marmer, graniet, brons, glas of zelfs hout.

U heeft de complete vrijheid om uw gedenksteen of monument af te nemen bij de leverancier van uw keuze. Wij zijn aan niemand gebonden en hebben met niemand prijsafspraken. Op deze manier kunnen wij garanderen dat uw wensen altijd voorop blijven staan.


Asbestemmingen

Een bepaalde tijd na de crematie kunt u de as van uw dierbare ophalen bij het crematorium. De as kunt u dan bijzetten in een urnenmuur, verstrooien of in een sieraad verwerken. Natuurlijk kunt u de as ook thuis bewaren in een urn, een mooie vaas of een ander geschikt object. Wat u ook doet, we kunnen u (wanneer u dit wenst) ideeën aanleveren voor het bewaren van de as of uitleg geven over procedures voor het bijzetten van as in een urnenmuur.

Een bepaalde tijd na de crematie kunt u de as van uw dierbare ophalen bij het crematorium. De as kunt u dan bijzetten in een urnenmuur, verstrooien, in een sieraad verwerken of thuis bewaren in een urn, mooie vaas of ander geschikt object. Wat u ook doet, Haagen Uitvaartverzorging kan u of uitleg geven over procedures voor het bijzetten van as in een urnenmuur.

Wij staan altijd klaar voor een vrijblijvend gesprek. Neem direct contact met ons op.


Nalatenschap/Erfenis

De erfenis omvat al het bezit dat iemand achterlaat na zijn of haar dood. Vaak denkt men dan aan geld, sieraden, kleding of meubels, maar ook schulden behoren tot de erfenis. Let hier dan ook goed op voor u de erfenis aanvaardt. De nalatenschap kan geregeld zijn doormiddel van een testament, codicil of erfrecht. 

Een testament maakt u samen met een notaris. De notaris bewaart vervolgens het testament. Doormiddel van deze akte kunt u zelf bepalen wat u aan wie nalaat.

Sommige mensen kiezen voor een codicil in plaats van een testament; dit is een handgeschreven (niet getypte) brief met handtekening en datum waarin de verdeling van inboedelstukken of wensen voor de begrafenis of crematie zijn vastgelegd. Geld, onroerende zaken en kunstvoorwerpen mogen niet via het codicil worden verdeeld, dit gaat altijd via een testament.

Met het erfrecht krijgt iedere nabestaande te maken waarbij de overledene geen testament of codicil heeft opgesteld. De wet onderscheidt vier groepen erfgenamen. In principe gaat de erfenis naar de eerste groep erfgenamen. Indien deze er niet zijn, gaat de erfenis naar de tweede groep, enzovoorts.
  • Groep 1: Echtgenoten (of geregistreerde partners), kinderen, kleinkinderen
  • Groep 2: Ouders, broers, zussen, neven en nichten
  • Groep 3: Grootouders
  • Groep 4: Overgrootouders
Wilt u meer weten over nalaten of erven? Een notaris of financieel specialist bij u in de buurt helpt u verder. Kunt u zelf geen notaris of financiële professional vinden? Bel of mail ons en we helpen u graag.


Wel/geen testament

Wanneer een dierbare overlijdt is de eerste vraag of er een testament aanwezig is. De verdeling van de erfenis kan vastgesteld zijn in dit testament. Dit is een akte die opgemaakt en bewaard is bij een notaris. Als er geen testament is, zijn de erfgenamen vervolgens het erfrecht belast met de zakelijke afsluiting van het proces.

Heeft u behoefte aan professionele hulp bij deze afhandelijk en kent u zelf geen geschikte personen hiervoor? Dan kunnen wij u altijd doorverwijzen naar een notaris of financiële professional bij u in de buurt.


Inkomstenbelasting en erfbelasting

Na het overlijden van uw dierbare krijgt u ook te maken met de Belastingdienst. Dit betreft de inkomstenbelasting en de erfbelasting/successierecht.

Voor de inkomstenbelasting stuurt de Belastingdienst de erfgenamen een paar maanden na het overlijden een speciaal aangiftebiljet met de vraag om aangifte te doen over het inkomen van uw dierbare van het lopende jaar tot de dag van overlijden. Ook als erfgenaam kan het overlijden gevolgen hebben voor uw eigen aangifte van de inkomstenbelasting.

Indien u als erfgenaam een erfenis ontvangt moet u hierover meestal belasting betalen. Vroeger werd erfbelasting successierecht genoemd. Tot een bepaald bedrag is uw erfenis vrijgesteld van belasting. Hoeveel dit precies is en hoe de afwikkeling van zowel de inkomsten- als erfbelasting tot stand komt kan een financiële professional u vertellen.

Heeft u hulp nodig nodig bij het vinden van een financieel specialist? Bel of mail ons en wij kunnen u verwijzen naar iemand bij u in de regio. 

Bankzaken

Alle zaken met betrekking tot de hypotheek, lopende rekening, spaarrekening en/of verzekeringen komen ook aan bod. Wacht daarom niet te lang met het melden van het overlijden van uw dierbare, zodat dit zo snel mogelijk geregeld is en u niet voor onverwachte situaties komt te staan. Denk hierbij ook aan het afmelden van lidmaatschappen, abonnementen en goede doelen.


Verklaring van erfrecht

Het overlijden van uw dierbare moet u zo snel mogelijk melden bij de bank(en). Uw bank zal u vertellen hoe de procedure verder zal verlopen en wat uw rol hierin is. In de meeste gevallen zal een verklaring van erfrecht ter sprake komen. Hiermee bent u bevoegd om te handelen namens de overledene. Deze verklaring kunt u tegen betaling opvragen bij uw notaris.


Werkgever en uitkeringsinstanties

Korte tijd na het overlijden, licht u de werkgever of uitkeringsinstanties in. U kunt daarbij zelf contact opnemen met de werkgever en deze informeren over het overlijden. De gemeente brengt de uitkeringsinstanties op de hoogte.


Recht op een uitkering

Na het overlijden kan uw financiële situatie veranderd zijn, bijvoorbeeld omdat u sinds het overlijden weduwe of wees bent. Of u recht heeft op een aanvullende uitkering verschilt per persoon. Wij raden u aan hiervoor contact op te nemen met een financiële professional die u exact kan uitleggen waar u wel en geen recht op heeft.

Heeft u hulp nodig bij het vinden van een financieel specialist? Bel of mail ons en wij verwijzen u graag naar een specialist bij u in de buurt.

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Cookie instellingen