Wat kost een uitvaart?

Bij de voorbereiding van een uitvaart komt veel kijken. In deze periode is er veel om over na te denken. Ook het financiële aspect is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding en kan invloed hebben op de keuzes die u maakt voor de uitvoering van de uitvaart. Zo kan bijvoorbeeld de keuze tussen begraven of cremeren en de gekozen locatie voor de uitvaartdienst al een flink verschil maken in het kostenplaatje.

Daarnaast is ook de gekozen overlijdensverzekering van belang voor het beschikbare budget. Haagen Uitvaartverzorging werkt samen met alle verzekeringsmaatschappijen zoals DELA, Monuta, Yarden en Adanta. Wij werken daarbij als een onafhankelijke partij. Op deze manier kunnen wij samen met u kijken naar de beste optie.

Om u een indicatie te geven van de kosten tijdens een uitvaart, staan in dit artikel de belangrijkste aandachtspunten opgesomd.

Bel voor meer informatie: 0316-223936

Begrafenis of crematie?

Nabestaanden en dierbaren kijken tegenwoordig steeds bewuster naar de invulling van de uitvaart. Zo leggen veel mensen hun wensen tegenwoordig al vast voor het overlijden. Dit kan doormiddel van een uitvaart-overlijdensplan, wilsbeschikking of codicil.

Bij het opstellen van het overlijdensplan komt de keuze tussen begraven en cremeren vaak aan bod. Het antwoord op deze vraag kan te maken hebben met religie, persoonlijke voorkeur, maar ook met de kosten dier er aan gebonden zijn.

Wat kost een begrafenis?

Een begrafenis kost vaak meer dan een crematie. Dit heeft onder andere te maken met de tijd en de locatie. Zo is een crematie vaak korter dan een begrafenis. Daarnaast speelt persoonlijke voorkeur ook een grote rol. Bij de kosten moet u denken aan:

  • Kosten voor de plechtigheid, zoals uitvaartdienst, huren van de locatie, bloemen, catering en rouwkaarten.
  • De kosten voor de uitvaartverzorger, de laatste verzorging en opbaring.
  • Persoonlijke keuzes; plaatst u wel of geen rouwadvertentie? Kiest u voor een luxe kist? Of een eenvoudige versie? Komt er een koffietafel of borrel met (alcoholische) drankjes en hapjes? Het aantal dragers van de kist en het aantal volgauto's?
  • Kosten voor het graf en een eventueel grafmonument. De grafkosten zijn per gemeente verschillend. Verder zijn de kosten ook afhankelijk van de keuze voor een algemeen of eigen graf. Ook een grafseen kan natuurlijk behoorlijk in kosten verschillen.

Hoeveel kost een crematie?

Wanneer u en uw dierbare de voorkeur geven aan cremeren in plaats van begraven dan zijn de kosten net iets anders. Over het algemeen is cremeren iets goedkoper, omdat de bijkomende kosten lager zijn. Vandaag de dag is ruim 60 procent van de uitvaarten een crematie. Bij de kosten van een crematie moet u denken aan het volgende:
  • Kosten voor de plechtigheid, zoals de uitvaartdienst, huren van de locatie, bloemen, catering en rouwkaarten.
  • De kosten voor een uitvaartverzorger, de laatste verzorging en opbaring.
  • Persoonlijke keuzes; plaatst u wel of geen rouwadvertentie? Kiest u voor een luxe kist? Of voor een eenvoudige versie? Komt er een koffietafel of een borrel met (alcoholische) drankjes en hapjes? Kiest u voor een langere plechtigheid in de aula dan gebruikelijk?
  • Kosten voor de as-bestemming. Kiest u voor een urn of voor verstrooiing van as? Of kiest u een as-sieraad? Zet u de urn bij in een urnenmuur of niet?

Een uitvaart in stilte of juist niet?

Een andere optie die bepalend is voor de uiteindelijke kosten is de manier waarop de uitvaart plaatsvindt. Dit kan in stilte of met nabestaanden.

De zogenaamde 'stille uitvaart' is een zeer eenvoudige uitvaart zonder plechtigheden. Daardoor zijn de kosten lager. Bij de kosten van een stille uitvaart kunt u denken aan een bedrag vanaf €1.750,00. Natuurlijk is het hier wederom van belang wat de wensen zijn van u en uw dierbare. 

Bel voor meer informatie: 0316-223936


Welke kosten dekt de uitvaartverzekering?

Er komen veel kosten kijken bij een uitvaart. Daardoor is het budget een erg belangrijke factor. Het is van belang na te gaan of uw dierbare een uitvaartverzekering heeft afgesloten en tot aan welk bedrag de uitvaart gedekt is.

Een uitvaartverzekering sluit men af bij een uitvaartmaatschappij. Er zijn hierbij drie verschillende vormen mogelijk: De dekking is afhankelijk van de uitvaartmaatschappij en uw keuze die er is gemaakt uit de hiervoor genoemde verzekeringen. Een uitvaartverzekering is niet noodzakelijk. Bij Haagen Uitvaartverzoring kunt u dan ook altijd terecht, ongeacht de gekozen verzekeringsmaatschappij.

Waneer u dierbare geen uitvaartverzekering heeft afgesloten, dan zijn de kosten van een uitvaart niet gedekt. De erfgenamen zijn dan verantwoordelijk voor de kosten.

Als u meer wilt weten over de kosten van een uitvaart, dan kunt u ons altijd bellen op 0800-0233008 of mailen naar info@haagenuitvaartverzorging.nl

Bel me terug